top of page

חשיפה לשמש ולגשם יוצרת עם הזמן בלאי טבעי המתבטא בגוון עץ אפרפר ובכך מאבד העץ את המראה והברק הטבעי שלו. על מנת לשמור על המראה הטבעי של העץ מומלץ לחדש את העץ פעם בשנה. 

בתהליך החידוש יעבור העץ ליטוש או לחילופין שטיפה במכונת לחץ, כך יוסרו מעליו שכבות הלכלוך ויוחזר לו מראהו הטבעי. לאחר נקיונו, יימרח העץ בשמן אשר חודר לעץ ומחזיר לו את הברק ושומר עליו מפגעי מזג האוויר ומאריך את חייו. כמו כן, ברגים שבורים וחסרים יוחלפו.

חידוש

חידוש דקים מעץ בכל שנה, למה?

לפני ואחרי

לפני ואחרי

DSC_0509
DSC_0509

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0498
DSC_0498

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0505
DSC_0505

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0496
DSC_0496

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0485
DSC_0485

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0481
DSC_0481

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0486
DSC_0486

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0478
DSC_0478

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0448
DSC_0448

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0440
DSC_0440

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0389
DSC_0389

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0383
DSC_0383

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0316
DSC_0316

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0314
DSC_0314

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0309
DSC_0309

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0307
DSC_0307

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0279
DSC_0279

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0271
DSC_0271
press to zoom
DSC_0185
DSC_0185

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0177
DSC_0177

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0181
DSC_0181

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0180
DSC_0180

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0150
DSC_0150

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0145
DSC_0145

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0126
DSC_0126

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0130
DSC_0130

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0123
DSC_0123

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0118
DSC_0118

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0042
DSC_0042

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0023
DSC_0023

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0037
DSC_0037

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0022
DSC_0022

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
DSC00857
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
פרגולות ודקים - פטיש מסמר עבודות עץ
press to zoom
DSC_0510
press to zoom
DSC00780
press to zoom
1/6
DSC_0160
DSC_0160

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0157
DSC_0157

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0159
DSC_0159

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0154
DSC_0154

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0147
DSC_0147

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0146
DSC_0146

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0150
DSC_0150

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0145
DSC_0145

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0128
DSC_0128

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0127
DSC_0127

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0124
DSC_0124

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
DSC_0034
DSC_0034

פרגולות , דקים, בניית פרגולות, בניית דקים, מחפש פרגולה, מומחים לפרגולות ודקים.

press to zoom
bottom of page